Välkommen till Bostadsrättsföreningen Hugin 24

Föreningen har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Tidigare var föreningen en bostadsförening och hette då BF Hugin 24 u.p.a. Under 2015 omvandlades föreningen till en bostadsrättsförening. Föreningen upplåter 30 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt. Fastigheten består av 4 våningar samt vind och källare. Fastigheten byggdes åren 1922-25, och ritades av arkitekt Carl Ivar Emanuel Åkerblad. Stockholms kommun har klassificerat föreningens fastighet som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel (grön).
Kvarteret Tre Liljor